PZU S.A – PZM – TAŃSZE OC -70%!

Miło nam poinformować, że firma PZU przedłużyła współpracę z Polskim Związkiem Motorowym w sprawie zniżek dla samochodów zabytkowych zrzeszonych w klubach PZM.

Przypominamy, że członkowie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym od 2012 roku mogą korzystać ze specjalnej zniżki „Pojazdy Zabytkowe”. W skład tego zapisu wchodzą: SAMOCHODY, MOTOCYKLE, MOTOROWERY, PRZYCZEPY oraz inne pojazdy które MUSZĄ posiadać ubezpieczenie OC.

Przy zawieraniu (przedłużaniu) umowy, należy przedstawić aktualną legitymację członkowską lub zaświadczenie przynależności do TMSM „SPARTA” Wrocław.

Dodatkowe warunki:

 1. Ze zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz każdego pojazdu który ma 25 lat od daty produkcji. Pojazd nie może być zarejestrowany na działalność gospodarczą!
 2. Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia
 3. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda
 4. Zniżka nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem internetu lub telefonu
 5. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi
 6. Zniżka nie może zostać udzielona, gdy ubezpieczenie dotyczy:
  – pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób
  – pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów
  – pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu
  – pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich
  – pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia
  – pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy
  – pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd.

Przypominamy, że polisy wznowione automatycznie nie zawierają zniżki „Pojazdy zabytkowe”. Wynika to z faktu, że warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie aktualnej karty członkowskiej lub zaświadczenia potwierdzającego przynależność do klubu. W związku z tym, po otrzymaniu oferty PZU dotyczącej kontynuacji ubezpieczenia, należy (przed datą początku ochrony ubezpieczeniowej) zgłosić się do sprzedawcy PZU z aktualną kartą członkowską lub zaświadczeniem w celu zastosowania zniżki.

Aby zostać członkiem Towarzystwa Miłośników Sportu Motorowego „SPARTA” Wrocław należy stawić się osobiście w naszym w biurze w dniach i godzinach jego działalności, wypełnić deklarację przystąpienia oraz wpłacić składkę członkowską. Jest możliwość zdalnego załatwienia sprawy – w tej sprawie proszę się kontaktować pod wymienionym niżej numerem telefonu.

 • Poniedziałek (13:00 – 18:00)
 • Środa (13:00 – 18:00)
 • Piątek (11:00 – około 15:00)

Składki członkowskie:

 • 80 złotych
 • 50 złotych (dla emerytów, rencistów, studentów i uczniów)

POBIERZ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU

UWAGA! Przy zapisywaniu się do TMSM „SPARTA” Wrocław pobierana jest jednorazowa opłata wpisowego w kwocie 20 złotych! 

Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 606-271-183

Dodatkowe korzyści z posiadania karty członkowskiej PZM:
Polski Związek Motorowy należy do organizacji ARC Europe.
Dzięki temu członkowie mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty rabatowej „Show your Card!” dostępnej w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce. We wszystkich punktach usługowo-handlowych, w których widnieje logo „Show your Card!„, po okazaniu własnej karty członkowskiej (na której również znajduje się logo programu) nasi członkowie mogą skorzystać ze specjalnej oferty. Pełne informacje dotyczące dostępnych w poszczególnych krajach przywilejów znajdują się na stronie www.arceurope.com
Do ARC Europe przystąpiły wszystkie kluby europejskie. Zgodnie z życzeniem wielu naszych członków, ARC będzie stale poszerzać listę polskich partnerów programu.

Wzór karty członkowskiej TMSM „SPARTA” Wrocław: