Władze TMSM „SPARTA” Wrocław

Zarząd TMSM „SPARTA” Wrocław urzędujący w latach 2017 – 2021

 

Waldemar Nowaczyk – Prezes Klubu

Lucjan Korszek – Wiceprezes

Czesław Wojtczak – Wiceprezes ds. organizacyjnych

Wojciech Panek – Kierownik sekcji samochodowej

Franciszek Panek – Kierownik sekcji motocyklowej

Emil Nonas – Kierownik ds. technicznych

Robert Bryk

Mateusz Gajewski

Czesław Janusiak

Marek Kreja

Jacek Kaluscha

 

Komisja Rewizyjna TMSM „SPARTA” Wrocław urzędująca w latach 

2017 – 2021

Irena Rencz – Przewodnicząca

Jerzy Chodecki – Członek

Gracjan Gajewski – Członek