Władze TMSM „SPARTA” Wrocław

Zarząd TMSM „SPARTA” Wrocław urzędujący w latach 2017 – 2021

 

Waldemar Nowaczyk – Prezes Klubu

Lucjan Korszek – Wiceprezes

Czesław Wojtczak – Wiceprezes ds. organizacyjnych

Franciszek Panek – Kierownik sekcji motocyklowej

Robert Bryk

Zygmunt Czubaj

Mateusz Gajewski

Czesław Janusiak

Marek Kreja

Jacek Kaluscha

Tadeusz Antoni Okuniewicz

 

Komisja Rewizyjna TMSM „SPARTA” Wrocław urzędująca w latach 

2017 – 2021

Irena Rencz – Przewodnicząca

Jerzy Chodecki – Członek

Gracjan Gajewski – Członek