ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

Zarząd TMSM Sparta Wrocław
Zaprasza
 
       Na Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 04.12.2021 o godz. 10:00 w sali znajdującej się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego. Zebranie rozpocznie się w pierwszym terminie o godz. 10:00  i w drugim terminie o godz 10:30.
 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMSM Sparta Wrocław odbędzie się w sali "VIP" po prawej stronie wejścia na trybunę główną, 04.12.2021 godz. 10.00.  Wjazd na teren stadionu na hasło "Sparta"
 
 
Proponowany wstępny porządek zebrania:
 
  1. Otwarcie zebrania
  2. Wręczenie podziękowań i dyplomów 
  3. Wybór przewodniczącego zebrania i zastępcy.
  4. Powołanie prezydium zebrania i wybór protokolantów.
  5. Przyjęcie porządku zebrania.
  6. Zatwierdzenie regulaminów zebrania i komisji:
a. komisji wyborczej
b. komisji skrutacyjnej
c. komisji mandatowej
d. komisji uchwał i wniosków
  7. Wybory komisji:
a. wyborczej
b. skrutacyjnej
c. mandatowej
d. uchwał i wniosków
  8. Sprawozdanie z działalności Zarządu klubu za okres 2017 – 2020 [ omówienie]
  9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
10. Sprawozdanie komisji mandatowej
11. Dyskusje
12. Udzielenie absolutorium  ustępującemu Zarządowi.
13. Sprawozdanie komisji wyborczej . Ogłoszenie list wyborczych :
a. do Zarządu
b. komisji rewizyjnej
14. Wybór komisji skrutacyjnej
15. Przerwa
16. Propozycje zmian do statutu klubu
17. Sprawozdanie komisji Uchwał
18. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów
19. Zamknięcie zebrania
 
Sprawozdanie z działalności klubu jest dostępne dla zainteresowanych w biurze klubu w każdy wtorek
i czwartek w godz. 11:00 – 17:00
 
    73 Międzynarodowy Rajd sudecki „Trial” był Memoriałem naszego długoletniego prezesa pana Lucjana Korszka, który odszedł od nas w lipcu tego roku. Zawody rozpoczęły się zgodnie z planem przy udziale rekordowej ilości zawodników w liczbie 114.
    W związku z organizacją w tym samym czasie i częściowo na pokrywającej się trasie biegu maratońskiego, doszło do zrywania znaków rajdowych przez uczestników biegu, co spowodowało trudności zawodników z dotarciem do odcinków jazdy obserwowanej. Po około godzinie i po poprawieniu trasy przez kierownika trasy Sebastiana Lonycza, zawody odbyły się bez problemu.
    Do nieprzyjemnego zdarzenia doszło na 2 OJO, gdzie wypadkowi uległ mistrz Polski z zeszłego roku – Gabriel Marcinów, jednak zawodnik ukończył rajd i zdobył, ponownie tytuł mistrz kraju. Zawody odbyły się, przy dobrej pogodzie, mimo późnej daty jesiennej w kalendarzu imprez.
    Na zakończenie rozdano puchary przy udziale władz miasta Szklarskiej Poręby i przedstawicieli MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.
 
Wyniki rajdu na stronie PZM.
 

 Trial szklarska 2021 0041Trial szklarska 2021 0128Trial szklarska 2021 0128Trial szklarska 2021 0157

Trial szklarska 2021 0244Trial szklarska 2021 0814 
Trial szklarska 2021 1919Trial szklarska 2021 1933Trial szklarska 2021 1087Trial szklarska 2021 1902
73 Rajd Sudecki Memoriał Lucjana Korszka odbędzie się w dniach 16-17.10.2021 r. w Szklarskiej Porębie. 
Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców na tą dużą imprezę. Ku czci naszego nieodżałowanego, wieloletniego Prezesa Lucjana Korszka Rajd będzie pierwszym Memoriałem Jego imienia.
Zapraszamy 
 
DO POBRANIA: 

nekrolog

 

lucjanLucjan Korszek

Karierę zawodniczą rozpoczął w roku 1958 w Spójni  Wrocław, która  w latach  późniejszych zmieniała nazwę  na WKM Sparta Wrocław i już w tym klubie jako młody człowiek interesował się organizacją zawodów motorowych.  Był organizatorem, Dyrektorem, Kierownikiem oraz Komandorem takich imprez Światowych jak: finały indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu [kiedyś jednodniowych] Grand Prix na żużlu. finałów Światowych Drużynowych Mistrzostw Świata na żużlu, Mistrzostw Europy w Trialu, dwóch Sześciodniówek motocyklowych, czy Rajdów Polski.

Oddany bez reszty swojemu klubowi do samego końca.

Snuł plany na przyszłość, tą bliską jak organizacja jego ukochanego  Rajdu Sudeckiego, który dzięki Lucjanowi jest jedyną imprezą  motorową w Polsce organizowaną bez przerwy od 73 lat. Był sędzią FIM

Pełnił wiele funkcji społecznych.

W 1994 roku za długoletnią sportową działalność   został odznaczony  “Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

Otrzymał złote, srebrne i brązowe medale “Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego”, a także “Zasłużony dla Kultury Fizycznej”.

Wielki człowiek i przyjaciel.

Spoczywaj w spokoju.

Zarząd TMSM Sparta Wrocław 

i przyjaciele.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w niedziele 04.07.2021 roku zmarł 
 
LUCJAN KORSZEK
 
nasz przyjaciel, założyciel klubu, wspaniały organizator, człowiek o niezwykłej charyzmie.
 
Koleżanki i Koledzy.

2023 © Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego „SPARTA”. All Rights Reserved.