ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR POLSKI

75 JUBILEUSZOWY
MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY
RAJD SUDECKI TRIAL
SZKLARSKA PORĘBA 16.09 – 17.09.2023
III Memoriał Lucjana Korszka
IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI
IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
PUCHAR POLSKI
 
OGŁOSZENIE
 
Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego SPARTA Wrocław na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje IX i X Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Rajdach Motocyklowych Trial 2023. Zawody będą zorganizowane zgodnie z Regulaminem Sportu Motocyklowego, Zasadami Rozgrywek Trial 2023 wraz z właściwymi załącznikami, niniejszym Regulaminem Uzupełniającym oraz komunikatami Głównej Komisji Sportu Motocyklowego. Zawody respektują Kod Ochrony Środowiska PZM.
Zawody odbędą się w dniach 16/17.09.2023 r. w Szklarskiej Porębie - Baza rajdu ul. Krasickiego 10.
Współrzędne GPS paddock’u: N508311200 E15516140
Najbliższe lotnisko: Wrocław Strachowice WRO
Najbliższa autostrada: Numer autostrady: A4
Numer wyjazdu: Strzegom Nr drogi krajowej/wojewódzkiej, itp.: Numer drogi: E65 Wrocław
Najbliższe miasto: Jelenia Góra odległość: 20 km
 
ADRES I INFORMACJE KONTAKTOWE
 
Organizator zawodów:
TMSM Sparta Wrocław
50-344 Wrocław
ul. Sępa Sarzyńskiego 68
tel. 606 271 183
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Sekretariat zawodów:
TMSM Sparta Wrocław
50-344 Wrocław
ul. Sępa Sarzyńskiego 68
tel. 606 271 183
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zakwaterowanie:
DW SUDETY
58-850 Szklarska Poręba
ul. Krasickiego 1
75 717 22 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
1. ZGŁOSZENIA
 
Zgłoszenia muszą być wypełnione na oficjalnych formularzach (z podaniem nr telefonu kontaktowego zawodnika lub uczestnika) i przesłane do sekretariatu zawodów do poniedziałku poprzedzającego zawody wraz z potwierdzeniem przelewu za wpisowe na konto organizatora nr PKO BB – 90 1020 5242 0000 2102 0237 0542, przy czym dopuszcza się przesłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną.
Jedynie opłacenie wpisowego do poniedziałku poprzedzającego zawody gwarantuje przyjęcie w terminie przesłanego zgłoszenia zawodnika lub uczestnika do zawodów.
Wpisowe do zawodów od zawodnika zgłoszonego w terminie, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 200,00 PLN za każdą rundę, w której zawodnik uczestniczy.
Wpisowe do zawodów od asystenta zawodnika zgłoszonego w terminie, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 50,00 PLN za każdą rundę, w której zawodnik uczestniczy.
Wpisowe do zawodów od zawodnika zgłoszonego po terminie online lub w biurze zawodów, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 250,00 PLN za każdą rundę w której zawodnik uczestniczy - nie dotyczy uczestników: bez licencji i Klasy Amator w Pucharze Polski, którzy startują w zawodach pierwszy raz w sezonie (opłata 200,00 PLN za 1 dzień).
Organizator może dopuścić do zawodów zawodnika po czasie oficjalnego odbioru technicznego i administracyjnego w dniu rajdu pod warunkiem opłacenia przez niego wpisowego w wysokości 350,00 PLN za każdą rundę w której zawodnik uczestniczy oraz przejścia indywidualnego odbioru technicznego i administracyjnego. Zostaje on umieszczony na końcu listy startowej. Uczestnicy: bez licencji i Klasy Amator w Pucharze Polski, którzy startują w zawodach pierwszy raz w sezonie na zasadach jak wyżej, poza opłatą wpisowego wynoszącą 200,00 PLN za 1 dzień opłacają egzamin w kwocie 50,00 PLN.
Zawodnik/uczestnik musi określić, w jakiej klasie startuje [Klasa Żak, Klasa Maluch, Klasa Młodzik, Klasa Kobiety, Klasa Otwarta, Klasa Weteran, Klasa Classic (z Licencją lub Classic Amator - bez Licencji), Klasa Elektryk, Klasa Amator (rozgrywana lub nie rozgrywana) Art.
02.8.2]. Wszystkie zgłoszenia muszą być przesłane do dnia 11.09.2023 (data zamknięcia listy zgłoszeń). Organizator nie przewiduje limitu zgłoszeń.
 
2. KONTROLA ADMINISTRACYJNA I KONTROLA TECHNICZNA
 
Kontrola administracyjna i techniczna odbędzie się 16.09.2023, w godzinach 08.00 – 09.30. Dodatkowa kontrola administracyjna i techniczna odbędzie się 15.09.2023 w godzinach od 17.00 do 20.00, a dla zawodników startujących tylko X Rundzie PP Trial w niedzielę 17.09.2023 w godzinach od 8.00 do 9.30.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy/uczestnicy, którzy w dniu rozgrywania zawodów mają ukończone 8 lat (dla Klas: Amator i Classic ukończone 18 lat), startujący na motocyklach posiadających polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (nie dotyczy zawodów rozgrywanych poza drogami publicznymi, które Organizator ubezpiecza dodatkowo zgodnie z Art. „01.1.2 Standardy Organizacyjne” Zasad Rozgrywek Trial 2023), posiadający pozwolenie na prowadzenie pojazdu, na którym startują, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (nie dotyczy zawodów rozgrywanych poza drogami publicznymi, które Organizator ubezpiecza dodatkowo zgodnie z Art. „01.1.2 Standardy Organizacyjne” Zasad Rozgrywek Trial 2023) oraz spełniające wszystkie wymagania Regulaminu Technicznego Rajdów Trial.
Przy kontroli dokumentów zawodnik/uczestnik musi przedłożyć m.in.: ważną licencję/ubezpieczenie NNW, aktualne badanie lekarskie/oświadczenie o stanie zdrowia (dotyczy Klas: Amator i Classic Amator), zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zawodników małoletnich, zgodnie z Art. 2.1.1 i Art. 02.8.3, oraz prawo jazdy (jeśli jest wymagane) i ubezpieczenie OC pojazdu (jeśli jest wymagane), na którym się porusza. Przy kontroli technicznej zawodnik/uczestnik musi okazać motocykl oraz kask zgodny ze standardami Regulaminu Technicznego Rajdów Trial.
Zawodnik/uczestnik ma zapewnioną możliwość pokonania całej trasy (z paddocku do wszystkich odcinków jazdy obserwowanej, a następnie z powrotem do paddocku) bez konieczności korzystania z dróg publicznych.
 
3. NUMERY STARTOWE
 
Organizator zapewnia numery startowe.
 
4. KOLEJNOŚĆ STARTU
 
Przy kontroli administracyjnej każdy zawodnik/uczestnik na pierwszych dla niego zawodach w sezonie rejestruje się i otrzymuje numer startowy, zgodnie z Art. 02.8.10. Start pierwszego zawodnika w sobotę o godz. 11.00, w niedzielę o godz. 10.00.
 
5. TRASA
 
Długość jednego okrążenia trasy wynosi 2 km. Trasa składa się z 3 okrążeń.
 
6. PADDOCK I BIURO ZAWODÓW
 
Paddock dla zawodników/uczestników zostanie otwarty w dniu 15.09.2023 od godziny 16.00. Biuro zawodów zostanie otwarte w dniu 15.09.2023 od godziny 16.00.
 
7. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
 
Podczas trwania zawodów organizator zabezpiecza karetkę szybkiej interwencji, pozwalającą na miejscu wypadku udzielić natychmiastowej pomocy w zakresie czynności oddechowych i sercowo-krążeniowych.
Personel medyczny - co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym:
• Lekarz zawodów mogący udzielić pierwszej pomocy i przeprowadzić akcję reanimacyjną.
• Ratownik lub pielęgniarka.
• Kierowca karetki przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy.
 
8. UBEZPIECZENIE
 
• Zawody, osoby uczestniczące w organizacji zawodów oraz zawodnicy/uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora od odpowiedzialności cywilnej OC.
• Ubezpieczenie NNW zawodnicy/uczestnicy oraz sędziowie i osoby funkcyjne posiadają w ramach opłaty za licencje, a osoby uczestniczące w organizacji zawodów nieposiadające licencji ubezpiecza organizator zawodów.
• Mechanik towarzyszący zawodnikowi/uczestnikowi musi posiadać ważną licencję lub posiadać polisę NNW. Mechnicy bez licencji lub polisy NNW muszą wykupić ubezpieczenie od NNW na miejscu zawodów u organizatora. • Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie zawodów w stosunku do zawodnika/uczestnika i jego sprzętu.
• Organizator posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatora, osób funkcyjnych oraz zawodników/uczestników wobec osób trzecich oraz ich mienia o sumie gwarancyjnej o równowartości minimum 20.000 Euro.
 
9. NAGRODY I CEREMONIA WRĘCZANIA NAGRÓD
 
Ceremonia Wręczania Nagród odbędzie się w miejscu startu do 30 minut od przyjazdu na metę ostatniego sklasyfikowanego zawodnika/uczestnika drugiego dnia zawodów, spośród wszystkich zawodników/uczestników sklasyfikowanych w konkurencjach: Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Polski i Puchar Polski.
Nagrody zostaną przyznane zgodnie z Art. 02.15 Regulaminu Sportowego Rajdów Trial.
 
10. INFORMACJE DODATKOWE
 
Zawodnicy/uczestnicy mają obowiązek stosowania maty środowiskowej pod motocyklem w czasie, gdy wykonywane są przy nim czynności obsługowe takie jak np. tankowanie paliwa, smarowanie łańcucha, naprawy itp. Przestrzeganie tego obowiązku będzie kontrolowane przez Komisarza d/s Ochrony Środowiska oraz inne osoby urzędowe. Za brak maty środowiskowej zawodnik/uczestnik zostanie ukarany karą finansową zgodnie z Regulaminem Sportowym Rajdów Trial i Regulaminem Finansowym Rajdów Trial.
Organizator informuje, że przed startem oraz w trakcie trwania zawodów prowadzone będą kontrole trzeźwości zawodników/uczestników zgodnie z Regulaminem Sportowym Rajdów Trial.
 
11. OSOBY URZĘDOWE
 
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW - LESZEK NUREK I - 00123
KIEROWNIK ZAWODÓW - BOGUSŁAW JANICKI I - 0030
SEKRETARZ ZAWODÓW - AGNIESZKA KARPIUK II - 15037
KIEROWNIK TRASY - RAFAŁ LUBERDA I - 00172
KOMISARZ TECHNICZNY - JERZY CHODECKI II - 15033
KOMISARZ OCHRONY - ŚRODOWISKA JOLANTA KRYJOM 142/00
KIEROWNIK CHRONOMETRAŻU - TOMASZ LEWANDOWSKI I - 00126
DELEGAT GKSM PZM DS. OJO TRIAL - RAFAŁ LUBERDA I - 00172
DELEGAT GKSM PZM DS. SĘDZIÓW OJO TRIAL - WIESŁAW JIRAK I - 00150
 
KIEROWNIK ZAWODÓW
Bogusław Janicki
 
Zatwierdzony przez GKSM PZM
Warszawa, 18.08.2023 r.
 
Link do Pliku:
https://drive.google.com/file/d/1taGoL1XzSpAej5IqownzMUu9SYm17Ote/view?usp=drive_link