ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

Zebranie członków Strefy Południowo-Zachodniej TRIAL

Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego „SPARTA” Wrocław jako Gestor Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL oraz z Okręgową Komisją Sportu Motocyklowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu uprzejmie informują, że spotkanie przedstawicieli okręgów i klubów należących do Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL odbędzie się w dniu 5 marca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie TMSM „SPARTA” Wrocław przy ulicy Na Niskich Łąkach 4 we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

  • Przywitanie uczestników zebrania
  • Omówienie sezonu TRIAL w roku 2016
  • Dokonanie i zatwierdzenie zmian do regulaminów na rok 2017
  • Wybór Gestora Strefy Południowo-Zachodniej Polski na rok 2017
  • Ustalenie kalendarza imprez strefowych na rok 2017
  • Wytypowanie Sędziów Głównych na imprezy w roku 2017
  • Wolne wnioski