ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

Pilne! Sędziowie TMSM Sparta Wrocław

Sędziowie TMSM Sparta Wrocław

 

Uprzejmie informuję że, w związku z przedłużającą się procedurą prolongaty licencji sędziowskich na rok 2020 prosimy o pilne złożenie dokumentów celem uzyskania licencji na rok 2020.