ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

WAŻNE! Przedłużenie licencji sędziowskich.

Przypominamy sędziom naszego klubu o konieczności  przedłużenia licencji sędziowskich ;
1. licencja  II  -  wznowienie 30 zł , duplikat + 20 zł. nowa 40 zł.
2. licencja  I   - wznowienie  40 zł , duplikat + 20 zł, nowa 50 zł.
 Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2021 
 Normalna - 80 zł
 ulgowa - 50 zł - emerytura, renta, młodzież ucząca się.
 Planowane jest na m-c luty 2021 szkolenie dla sędziów -trial, enduro, żużel.
Wszystkim zawodnikom, członkom, sympatykom naszego klubu życzymy Szczęśliwego  2021 ROKU