ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

48 Ogólnopolski Rajd Wrocławski „TRIAL” – 21.IV.2018

I-II runda MP, PP, CT „TRIAL” Russocice – 12-13.V.2018 (współorganizacja!)

12 Ogólnopolski Rajd Opawski „TRIAL” – 7.VII.2018

70 Jubileuszowy Międzynarodowy Rajd Sudecki „TRIAL” – 29-30.IX.2018